ARTISTIC SWIMMING LATVIA

PAR MUMS

Sinhronā peldēšana

Peldēšanas skolas “Goldswimmer” vadītāja Natālija Broka, Rīgā 2017. gadā atvēra sinhronās peldēšanas skolu “Artistic swimming Latvia”.

Mūsu skolas mērķis ir attīstīt un popularizēt jauno un maz pazīstamo sporta veidu sinhrono peldēšanu Latvijā, piesaistīt vairāk bērnus un jaunietes aktīvam sportiskam un veselīgam dzīvesveidam, veicināt bērnu un jaunatnes peldēt prasmi sinhronajā peldēšanā un fiziskajā sagatavotībā, piedalīties starptautiskajās sacensībās un pārstāvēt Latvijas valsti Olimpiskajās spēlēs.

Mūsu skolas audzēkņu un treneru kolektīvs ir draudzīgs un saliedēts, jaunajiem audzēkņiem ir lieliska iespēja iesaistīties mūsu komandā, sākumstadijā mēs pārbaudām katra audzēkņa sagatavotības līmeni, katram sportistam pielāgojam atbilstošo līmeņa treniņa grupu, lai varētu ātrāk apgūt sinhronās peldēšanas pamatelementus un sasniegt augstus rezultātus šajā sporta veidā.

Mūsu treneri patstāvīgi izglītojās ārvalstīs pie pasaulē vadošiem sinhronās peldēšanas speciālistiem, kur piedalās semināros un meistarklasēs un apgūst sinhronās peldēšanas tehniku un figūru treniņus ūdenī, fiziskos un lokanības treniņus sporta zālē un papildina teorētiskās zināšanas, kā arī praktizē solo, duetu un grupu programmu izstrādi.

Mūsu skola organizē sinhronās peldēšanas sacensības Latvijā, kā arī piedalās sacensībās ārvalstīs un organizē sporta nometnes gan Latvijā, gan ārvalstīs.